VÅR KVÄLLSOMSORG..

Vi har kvällsomsorg i hemmiljö hos Jane eller Tina. På så sätt försöker vi kombinera dagmammans trygga hemiljö med större fritidsgrupper. Som avslutning på dagen får barnen efter särskilda individuella schema följa med Jane eller Tina hem.

Vi har egen kö - se under anmälan!