VÄLKOMMEN TILL KLURIFAX VIKTORIA OCH

KLURIFAX ONSIDE

Klurifax Viktoria är en halvintegrerad förskola (dagis) på Viktoriagatan 1, centralt i Hörby. Vi har plats för 30-40 barn mellan ett och fem år. Verksamheten inryms i vår funkisvilla (pralinvillan) eftersom den är målad som en engelsk pralin. Även om barnen är indelade i avdelningar samarbetar vi ofta över gränserna och alla barnen lär känna varandra och all personal.

Klurifax Onside ligger i restaurang Offsides gamla lokaler på Stora Hotellet i Hörby. Lokalen är ombyggd från krog till förskola under våren och sommaren 2012.  Bl.a. finns det nu en rutschbana inomhus mellan de två öppna våningsplanen samt en stor samlingsbåt i trä med härlig madrassinredning. Onside har plats till lika många barn som Viktoria och de båda förskolorna arbetar på likartat sätt och samarbetar med varandra.

Vi har egen kö - se under anmälan!