KLURIFAX ÖPPETTIDER  och


HÄMTA / LÄMNA RUTINER:

Klurifax håller öppet från kl. 6.30-17.30 alla helgfria vardagar med vissa undantag, se nedan "våra stängningsdagar". Efter barnens schema kan vi vid behov öppna redan kl. 6.00 och hålla öppet till 18.30. Vill du som förälder utnyttja vårt förlängda öppethållande behöver du säga ifrån minst två dagar i förväg. Detta betor på att vi kan behöva ändra schema för pedagogerna.


Vi öppnar gemensamt på förskolan Onside från kl. 6.00. Förskolan Viktoria öppnar kl. 7.45. Morgonomsorg för skolbarnen samordnas också med Onside. Skolbarnsomsorgen börjar när förskoleklassen eller skolan slutar för dagen.

På morgonen innan 8.00 och på eftermiddagen efter 16.00 kan föräldrar  lämna och hämta alla sina barn på ett och samma ställe. Övriga tider kan det hända att syskon i olika åldrar p.g.a. olika aktiviteter befinner sig på olika ställen. Överenskommelser görs här personligt med var och en.

Vi stänger förskolan Viktoria kl.16.45. Därefter har gemensam stängning för både förskolorna och skolbarnsomsorgen Stora Hotellet där både Onside och Annexet finns. Vi stänger efter barnens schema, dock senast kl. 18.30.

VÅRA STÄNGNINGSDAGAR OCH

IHOPSLAGNINGSVECKOR!

Vi stänger helt fredagen efter Kristi Himmelfärdsdag och mellan Jul och nyår samt en dag per termin för gemensam planering.

Vi slår ihop våra förskolor under vecka 8 (sportlovet) på Onside och vecka 13 ( påsklovet) på Viktoria. Vi har också gemensamt öppet under åtta veckor på sommaren. Vecka 25 - 28 har vi öppet på Viktoria och vecka 29-32 har vi öppet på Onside.
Vi reserverar oss för ändringar av ovanstående vid skollov, sjukdom, semester eller andra speciella aktiviteter. Information om ändringar meddelas berörda vid varje enskilt tillfälle.

 

Vi har egen kö - se under anmälan!