VÅRA FÖRÄLDRAMÖTEN OCH

UTVECKLINGSSAMTAL!

En gång per termin inbjuds ni till föräldramöten på Klurifax. En del av tiden använder till att diskutera i smågrupper kring olika policy t.ex. hur vi firar barnens födelsedagar, barnen egna leksaker, regler vid barns sjukdom, utflyktsrutiner och fotografering/publicering på hemsida/blogg. Era synpunkter är mycket värdefulla för oss och dessa policy behöver vi kontinuerligt diskutera tillsammans.
Vi är ett litet ställe och ni kommer att lära känna alla pedagogerna men varje familj har en egen ansvarig pedagog som i första hand håller kontakt med er och bjuder in till utvecklingssamtal.

VÅRA FIXARDAGAR

På Klurifax har vi fixardagar en lördag per termin (Kl. 9.00-15.00) då föräldrar och personal hjälps åt att fixa barnens miljö både ute och inne. Klurifax bjuder på frukost, lunch och fika. Vi delar vi upp oss i grupper och fixar sådant i barnens miljö som har med kvalitén att göra. Genom fixardagen får du som förälder både insyn i verksamheten och möjlighet att påverka hur dina barn har det. Som tack för hjälpen tar vi inte ut någon avgift för juli månad, Vi brukar ha trevligt på våra fixardagar och barnen pratar länge om vad mamma och pappa har gjort på fixardagen.

VÅRA FÖRÄLDRAREPRESENTANTER

Vi är ett barnteaterhus och sjunger dansar och uppträder vid olika tillfällen. Vår filosofi handlar om att om vuxna och barn gör saker tillsammnans så växer det hela till någonting mycket värdefullt. Ni vet det där med att barn gör som man gör, och inte som man säger. Pedagogerna deltar fullt ut i dessa drama och teaterlekar och klär ut sig precis som barnen. Därför erbjuds också intresserade föräldrar att delta i våra olika projekt t.ex. kulturkalaset. Allt deltagande är frivilligt och baserat på tid, lust och möjlighet.