FÖLJ MED UT PÅ GÅRDEN...

Klurifax utegård är inte stor till ytan men väl till sitt innehåll.
För några år sedan satte vi upp ett mål att barnen skulle ha tio ställen att leka på, enligt en skiss som fortfarande sitter i vår hall. Vi har med råge uppnått detta mål.

Vi har byggt in fyskiska hinder i vår utemiljö för att barn i olika åldrar alltid ska ha något att sträva efter. Barn söker sig helt naturligt till miljöer som är lite för svåra för dem , eftersom där finns deras utvecklings- och lärmöjligheter. För förskolebarn hör allt lärande ihop med lek. Klurifax gård är utformad, för lek av allehanda slag. Det är ingen "vacker park" för vuxna , men om du tar på dig "barnglasögonen" och försöker minnas dina tidiga barnaår så förstår du hur vi menar. (Läs mer under "Start, Vår barnsyn)Det finns ställen där barnen kan gräva en grop i jorden med bara händerna, titta på maskar under stubbar eller krypa upp på det lilla fårhusets tak och tiitta på molnen på himmelen.
Det finns platser för trehjulsrally runt huset, men då vet våra stora barn att småbarnen måste vara i säkerhet någon annanstans under tiden.


Det finns kryp in där man kan prata hemligheter med kompisen t.ex. i lilla stugan eller rhodedendronbusken.
Vi har många klätterställen i våra fruktträd och i "päronkojan" och det går bra att balansera på våra låga träräcken runt gräsmattan.

Vi har en stor generös sandlåda, som vi kan ansluta en vattenslang till när vädret tillåter. Vår rutchbana som  är placerad  invid en varm tegelvägg är också en solsäker plats. Skugga kan barnen alltid söka bakom husgaveln eller planket och vinbärsbuskarna på baksidan av huset är en populär lekplats.

I vår vilda trädgård, som vi kan avgränsa så att bara våra stora barn får tillträde samlar vi på bräder och stubbar och rör etc. så att barnen kan bygga sina fantastiska farkoster eller balanskonstruktioner. Kom hit och sätt dig en eftermiddag så får du kanske en inblick i deras lekvärld där allt kan hända. Låt hämtningen av dina barn få ta en stund och ta chansen att lära känna dina barns kompisar och lekvanor.
Våra barn har ofta mycket mer att lära oss vuxna än vad vi någonsin kan lära dem!

 

Välkommen till Klurifax utegård!