Vi har 3 ledord som ska genomsyra vår verksamhet.


Lust:

Klurifax skapar förutsättningar för nyfikenhet, nytänkande och ett meningsfullt lärande.
Här lär vi för livet och vill söka ny kunskap utifrån våra egna lärstilar och erfarenheter.
Lust leder till engagemang, ansvar och motivation.


Självständighet:

Alla lär sig att ta initiativ och ta ansvar för sitt agerande.
Här ges möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och låta den växa. Alla ska våga misslyckas och våga pröva olika vägar mot sin framtid.
Här tillåts alla att växa som person och i sin kunskap. Här utvecklas självförtroendet som en självklarhet.
Våra barn kan kommunicera och samspela med alla på olika sätt.

Stolthet:

Alla är delaktiga och bidrar till sin egna och hela verksamhetens utveckling och framgång.
Den trygghet, omtanke och samhörighet som kännetecknar Klurifax bär man med sig hela livet.
Vi på Klurifax samspelar och visar förtroende för varandra. Vi respekterar varandra och uppskattar varandras kunskaper och förmågor.